Thanh toán
70% khi đặt hàng

 
 

Giao hàng
Trên toàn quốc

 
 

Hàng về
10 đến 15 ngày

Điều kiện trở thành khách hàng Thành Viên (khách buôn, khách sỉ):

  • Đóng lệ phí 400,000 VNĐ (bắt đầu tính từ ngày đóng lệ phí đến 1 năm sau)
  • Tổng tiền đặt hàng $5500 USD/năm
  • Khi tổng tiền giá web đạt tiêu chuẩn $5500 USD sẽ được hoàn trả lệ phí Thành Viên, và vẫn tiếp tục hưởng công khách sỉ, khách buôn đến hết năm kể từ ngày đăng ký.
  • Lệ phí sẽ không được hoàn trả nếu tài khoản không còn mua hàng nữa.
  • 5% công được tính từ ngày đóng lệ phí đến 1 năm sau.
  • Khách hàng tự add links vào web khi có nhu cầu đặt hàng hoặc gởi qua email form đặt hàng.  Chúng tôi sẽ chỉ làm đơn đặt hàng cho 1 đơn hàng, chớ không làm riêng từng link hàng.

Quý Khách có nhu cầu mua hàng Mỹ, xin vui lòng liên hệ: 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (+84) 8 6682 2650 - (+84) 961 333 789

Skype: dinhbatkien

Viber: 0961333789